سرود

سرود قوت و جلال

 

سرود بند بند دل من

 

سرود بگو اون کیه

 

سرود ترا میپرستم

 

سرود مرا تازه ساز

 

 

سرود روح القدس بیا بیا

 

سرود روی زانوهایم در حضورت

 

سرود چون طوفان آید

 

سرود اکنون آمدیم به حضورت عیسی

 

سرود شکر ای پدر

 

سرود ما قوم اوئیم

 

سرود روح القدس تازه کن

 

سرود ای که تو بهر دعا آمدی

سرود ای شاه شاهان

 

سرود مژده عیسی بدنیا آمد

 

سرود سخن بگو

 

سرود یه مسیحیم

 

سرود لشکر آسمانی

 

سرود شادی کنان

 

سرود وقتی دل شکسته

 

سرود چون بنگرم بر صلیبت

 

سرود خواهم هر روز با تو راه روم

 

سرود ای معبود من

 

سرود میپرستمت

 

سرود تسلیمم من

 

سرود عیسی ترا میپرستم

 

سرود شادی کنیم

 

سرود وقتی خدا کنارته

 

سرود خدا عشق است

 

سرود خداوند کیست مثل تو

 

سرود سزاوار سزاوار

 

سرود دوستت دارم ای عیسی

 

سرود خداوند عیسی عدالت ما

 

سرود خداوند عیسی عدالت ما – دو نفر

 

سرود چرا ترسم من

 

سرود ستاره صبح

 

سرود خالق آسمان

 

سرود خدا عظیمتر

 

سرود مسیح میآید

 

سرود جلالش میدهیم

 

سرود عمانوئیل

 

سرود عظیم است نام تو ای عیسی

 

سرود قلبم عیسی

 

سرود دعا برای حیای ایران

 

سرود ای محبوبم

 

سرود تولدش اومد

 

سرود روی ترا میطلبم

 

سرود فیض عظیم مسیح

 

سرود ما در مسیحیم

 

سرود کلمه جسم پوشید و انسان شد

 

سرود عمیق تر کمی عمیقتر

 

سرود حضور تو

 

سرود چون ریزد باران روح

 

سرود ای خداوند تو شفا بده

 

سرود آرزوم اینه

 

سرود به عیسی نگاه کن

 

سرود عیسی آمد بهر جاویدان

 

سرود تبریک به عشق

 

سرود اگر کفر مسیحا

 

سرود ای عیسی نزد من بیا

 

سرود چون عیسی شاه جلال

 

سرود عیسی منجی من

 

سرود پیروز  هست آزادی هست

 

سرود ملجای من تویی

 

سرود باران آخر

 

سرود او خدایه

 

سرود غوغا

 

سرود شادم در خداوند

 

سرود نغمه دیگر

 

سرود حمد خدا

 

سرود تو خود مرا فرزند خواندی

 

سرود ببار

 

سرود شبان نیکو

 

سرود چون روحش در من کار کند

 

سرود چون زنده است

 

سرود سلطان زندگی ام باش

 

سرود ای عیسی ای عیسی

 

سرود تمام شد

 

سرود شاد شادیم

 

سرود پرواز پرواز

 

سرود محبت تو شنیدم

 

سرود خورشید قلب من عیسی محیوب

 

سرود خداوند شادی را دوست داره

 

سرود خوش بحالان

 

سرود تولد یافت نور جهان

 

سرود تولد تولد تولد اوست

 

سرود در آخوری پست

 

سرود کیست این نوزاد

 

سرود اندر این جهان مملو از گناه

 

سرود الشدای

 

سرود آری خون عیسی

در مورد ما

و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی، به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند. دوم تیموتاوس باب دوم آیه دوم

عکس

عکس های کلیسای زووله و آپلدورن

صفحه امتحانات

صفحه امتحانات الهیات سطح الف و ب

تماس با ما

دعا و امید ما این است که وب‌سایت کلیسا باعث برکت و بنای شما عزیزان باشد. خرسند خواهیم شد از نظرات شما آگاه شویم متاسفانه به علت امکانات محدود و پرسنل معدود، یارای پاسخ‌گویی به همۀ سوالات شما را نداریم به علاوه کمک ما تنها در زمینۀ تقویت، بنا و پشتیبانی روحانی خواهد بود و توان کمک به کسانی که قصد مهاجرت دارند را نخواهیم داشت. پست الکترونیکی و شماره تماس ما Zwollekerk222@gmail.com 0031633059217

webdesign zwolle